top of page

کودکم اولین فرزند من نیست. من، اولین فرزند خودم هستم. به بهانه شناخت کودکم میتوانم شناختم را عمیقتر، رابطه ام را صلح آمیز تر و لذت زندگی را وسیعتر تجربه کنم. با همراهی او در زندگی بار دیگر خودم را مرور میکنم.

Contact

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با آیدی تلگرام مرتبط شوید

bottom of page